Rezerwat Bielawa

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Powstał 30 maja 2005 roku, przez połączenie rezerwatu Woskownica Bielawskiego Błota i Moroszka Bielawskiego Błota. Powierzchnia rezerwatu Bielawa wynosi 721,41 ha.

Rezerwat jest torfowiskiem bezodpływowym przekraczającym 2 metry głębokości, na którym znajduje się ostoja ptactwa wodno-błotnego o wielkiej wartości przyrodniczej. Rezerwat znajduje się w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, na terenie Pobrzeża Kaszubskiego, ok. 1,5 km od Ostrowa.

Mini przewodnik

Wyodrębniony z Nadmorskiego Parku Krajobrazowego obszar z cenną florą i fauną, o wielkości 721,41 ha. Utworzony w 1977 r. przez połączenie dwóch rezerwatów. Jest to przede wszystkim torfowisko bezodpływowe, miejscami przekraczające 2 m głębokości. Teren rezerwatu upodobały sobie błotne i wodne ptaki, np. żurawie, turkawki, błotniaki łąkowe czy muchołówki szare.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja